Az adatok beolvasása...
eljárási szabályzat

LADYBAG.HU ÜZLETI SZABÁLYZATA, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEB-ÁRUHÁZBAN

3. AZ ÉRTÉKESÍTÉS MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

4. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

5. SZÁLLÍTÁS IDEJE, MÓDJA, KÖLTSÉGE

6. REKLAMÁCIÓ

7. PANASZKEZELÉS MÓDJA, A REKLAMÁCIÓ ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

8. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

9. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. HŰSÉGPROGRAM „LADYBAG CLUB”

11. PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA "VÁSÁROLJ TÁSKÁT! NÉZD MEG MIT NYERHETSZ!"

12. AZ "AJÁNDÉKKÁRTYA" PROMÓCIÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS SABLONJA (A FOGYASZTÓI JOGOKRÓL szóló 2. SZ. MELLÉKLET)

A www.Ladybag.hu online áruház gondoskodik a fogyasztók jogairól. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztói jogokról szóló törvény által biztosított jogokról. A szerződések a fogyasztó számára kevésbé kedvező rendelkezései, mint a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései, érvénytelenek, helyükre a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezért a jelen Szabályzat rendelkezései nem kívánják kizárni vagy korlátozni a törvény kötelező rendelkezéseivel rájuk ruházott fogyasztói jogokat, és az esetleges kétségeket a fogyasztó érdekében kell magyarázni. Abban az esetben, ha a jelen szabályzat rendelkezései nem felelnek meg a fenti rendelkezéseknek, ezek a rendelkezések irányadóak és alkalmazandók.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A www.Ladybag.hu weboldalon elérhető online áruházat MICHAL GABRYSZAK üzemelteti, amely GUSTO néven vállalkozást vezet. Michal Gabryszak bejegyezve a Lengyel Köztársaság gazdasági minisztere által vezetett központi nyilvántartásba és a Lengyel Köztársaság gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatóba, amely szerint: üzlethelység címe és szállítási cím: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, ADÓSZÁM PL9562182494, REGON 340218678, e-mail cím: shop@ladybag.hu, telefonszám: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

1.2. Jelen szabályzat mind a fogyasztóknak, mind az online áruházat használó vállalkozóknak szól, hacsak a szabályzat egy adott rendelkezése másként nem rendelkezik.

1.3. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban az Online áruházban kezelt személyes adatok kezelője az Eladó. A személyes adatokat az Internetes áruház weboldalán közzétett adatvédelmi irányelvekben meghatározott alapon és célokból, ideiglenesen kezeljük. Az adatvédelmi irányelvek főként a személyes adatok adminisztrátor általi, az online áruházban történő feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, ideértve a személyes adatok feldolgozásának okait, céljait és időtartamát, valamint az érintettek jogait, valamint a sütik és az elemző eszközök használatára vonatkozó információkat az Online áruházban. Az online áruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatok szolgáltatása a Szolgáltatás címzettje vagy az Ügyfél által az Internetes áruház használatával önkéntes, kivéve az adatvédelmi irányelvekben megjelölt kivételeket (a szerződés megkötése és az Eladó törvényi kötelezettségei).

1.4. Definíciók:

1.4.1. MUNKANAP – bármely nap hétfő és péntek között kivéve a hivatalos nemzeti ünnepnapokat.

1.4.2. REGISZTRÁCIÓS ADATLAP –az internetes áruházban elérhető adalap, mely segítségével Fiókot nyithatunk.

1.4.3. MEGRENDELÉSI ADATLAP –Elektronikus szolgáltatás, az online áruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi megrendelés leadását, különösen a Termékek hozzáadásával az elektronikus kosárba, és meghatározva az Értékesítési Szerződés feltételeit, beleértve a szállítás és a fizetés módját is.

1.4.4. ÜGYFÉL – (1) teljes cselekvőképességű természetes személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; (2). jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképesnek ismer el; - aki Értékesítési Megállapodást kötött vagy szándékozik megkötni az Eladóval.

1.4.5.POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV–Ptk az Április 23-i 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. ÜGYFÉLFIÓK – Elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató IKT-rendszerében a Szolgáltatás címzettje által biztosított egyedi névvel (bejelentkezéssel) és jelszóval megjelölt erőforrások gyűjteménye, amelyben a Szolgáltatás címzettje által megadott adatok és az általa az Internetes áruházban leadott megrendelésekről szóló információk találhatók. összegyűjtött.

1.4.7. HÍRLEVÉL – Elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mailben nyújtott elektronikus terjesztési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az azt igénybe vevő valamennyi szolgáltatás igénybe vevője automatikusan átvegye a szolgáltatótól a hírlevél későbbi kiadásainak ciklikus tartalmát, amely információkat tartalmaz az Online termékekről, hírekről és promóciókról a web-áruházban.

1.4.8. TERMÉK – az Internetes áruházban elérhető ingó tárgy, amely az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés tárgyát képezi.

1.4.9. ÜZLETI SZABÁLYZAT – Az online áruház ezen szabályzata

1.4.10. INTERNETES ÁRUHÁZ – online áruház ,mely a: www.Ladybag.hu elérhető szolgáltató.

1.4.11. ELADÓ; SZOLGÁLTATÓ – MICHAL GABRYSZAK mely gazdasági vállalkozást folytat MICHAL GABRYSZAK GUSTO cégnéven, bejegyezték a Lengyel Köztársaság gazdasági nyilvántartásába és a gazdasági tevékenységekre vonatkozó információk nyilvántartásába, amelyet a gazdaságért felelős miniszter vezet,

telephely: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, ADÓSZÁM PL9562182494, REGON 340218678, elektronikus posta cím: shop@ladybag.hu.

1.4.12. VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS – Az Ügyfél és az Eladó között az Internetes áruházon keresztül megkötött vagy megkötendő termékértékesítési szerződés.

1.4.13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS –a Szolgáltató által az Online áruházon keresztül a Szolgáltatás igénybevevőjének elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

1.4.14. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐJE – (1) teljes cselekvőképességű természetes személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályokban előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; 2. jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképességnek ismer el; - aki az Elektronikus Szolgáltatást igénybeveszi vagy használni szándékozik.

1.4.15. FOGYASZTÓI JOGOK TÖRVÉNYE – 2014 évi Május 30-i. fogyasztói jogok törvénye(Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. MEGRENDELÉS - Az Ügyfél a megrendelőlapon keresztül benyújtott akaratnyilatkozata, amelynek célja közvetlenül a termék értékesítési szerződés megkötése az eladóval.

 1. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTERNETES ÁRUHÁZBAN

2.1. A következő elektronikus szolgáltatások állnak rendelkezésre az Online áruházban: Fiók, Megrendelőlap és Hírlevél.

2.1.1. Fiók – a Fiók használata akkor lehetséges, ha a Szolgáltatás címzettje két egymást követő lépést elvégzett - (1) kitölti a Regisztrációs űrlapot, (2) rákattint a "Tovább" mezőre. A regisztrációs űrlapban a Szolgáltatás igénybevevőjének meg kell adnia a következő adatokat: név és vezetéknév, cím (utca, ház / lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartó telefonszám és jelszó.

2.1.1.1. A Fiók Elektronikus Szolgáltatás határozatlan időre ingyenes. A Szolgáltatás címzettje bármikor, indokolás nélkül törölheti a Fiókot (lemondhat a Fiókról) egy megfelelő kérés elküldésével a Szolgáltatóhoz, e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: Obrzeżna 1b/29, 02-691 Warszawa.

2.1.2. MEGRENDELŐLAP – a Megrendelőlap használata akkor kezdődik, amikor az Ügyfél hozzáadja az első Terméket az Internetes áruház elektronikus kosarához. A megrendelés leadására azután kerül sor, hogy az Ügyfél két egymást követő lépést elvégzett - (1) a Megrendelőlap kitöltése és (2) kattintás után az Internetes áruház weboldalára, miután kitöltötte a Megrendelési űrlap mezőt "Megrendelés megerősítése fizetési kötelezettséggel" - addig, amíg lehetséges a bevitt adatok módosítása. (Ehhez kövesse az Online Store webhelyen megjelenő üzeneteket és információkat). A Megrendelőlapon az Ügyfélnek meg kell adnia az Ügyfélre vonatkozó következő adatokat: név és vezetéknév / cégnév, cím (utca, ház / lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, elérhetőség telefonszám és az adásvételi szerződéssel kapcsolatos adatok: Termék (ek), a Termék (ek) mennyisége, a Termék (ek) átadásának helye és módja, fizetési mód.

2.1.2.1. Az elektronikus szolgáltatási megrendelőlap ingyenesen rendelkezésre áll, és egyszeri jellegű, és akkor ér terminálódik, amikor a megrendelést rajta keresztül adják le, vagy amikor az Ügyfél abbahagyja a megrendelés leadását rajta keresztül.

2.1.3. HÍRLEVÉL – a Hírlevél használata az e-mail cím megadását követően történik, amelyre a Hírlevél későbbi kiadásait el kell küldeni, az Online áruház weboldalán látható "Hírlevél" fülre, és az "Alkalmazás" mezőre kattintva.

2.1.3.1. A Hírlevél Elektronikus Szolgáltatás határozatlan időre ingyenes. A Szolgáltatás címzettje bármikor, indokolás nélkül leiratkozhat a Hírlevélről (lemondhat a Hírlevélről) egy megfelelő kérés elküldésével a Szolgáltatóhoz, e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

2.2.. A Szolgáltató által használt IKT-rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények: (1) számítógép, laptop vagy más, internet-hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz; (2) hozzáférés az elektronikus levélhez; (3) naprakész webböngésző: Mozilla Firefox; Internet böngésző; Opera; Google Chrome; Safari vagy Microsoft Edge; (4) az ajánlott legkisebb képernyőfelbontás: 1024x768; (5) a sütik és a Javascript támogatásának engedélyezése a webböngészőben.

2.3. A Szolgáltatás címzettje köteles az online áruházat a törvényeknek és etikának megfelelő módon használni, tiszteletben tartva a Szolgáltató és harmadik felek személyes jogait, valamint szerzői és szellemi tulajdonát. A Szolgáltatás címzettje köteles a tényeknek megfelelő adatokat bevinni. A Szolgáltatás címzettjének tilos illegális tartalmat szolgáltatnia.

2.4. PANASZKEZELÉS RENDJE:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: A Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszokat és az Internetes áruház működésével kapcsolatos egyéb panaszokat (kivéve a Termékpanaszos eljárást, amelyet a Szabályzat 6. és 7. pontja jelöl meg), az Ügyfél benyújthat pl. :

2.4.2. írásban: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa;

2.4.3. elektronikus formában a következő címre: shop@ladybag.hu;

2.4.4. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatás címzettje a panaszleírásban adja meg: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a szabálytalanságok típusára és időpontjára; (2) a szolgáltatás igénybevevőjének kérései; és (3) a panaszt benyújtó elérhetőségei - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Szolgáltató általi elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

2.4.5. A panaszra a Szolgáltató azonnal, legkésőbb a benyújtás napjától számított 14 naptári napon belül válaszol

 1. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél megrendelést adott le az Internetes áruházban a Megrendelési űrlap segítségével a Szabályzat 2.1.2. pontja szerint.

3.2. Az Online áruház webhelyén feltüntetett termék ára magyar forintban van megadva, és tartalmazza az adókat. A Megrendelés tárgyát képező termék teljes ára, beleértve az adókat, valamint a szállítási költségeket (beleértve a szállítási, szállítási és postai szolgáltatások díjait) és egyéb költségeket, és ha ezen díjak összege nem határozható meg - tájékoztatja az Ügyfelet az online áruház weboldalán történő fizetési kötelezettségről a megrendelés leadásakor, ideértve azt is, amikor az Ügyfél kifejezi akaratát, hogy az adásvételi szerződés köti.

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél megrendelést adott le az Internetes áruházban a Szabályzat 2.1.2. pontjának megfelelően.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. A Megrendelés leadása után az Eladó azonnal megerősíti annak átvételét, és egyúttal elfogadja a Megrendelést végrehajtásra. A Megrendelés átvételének megerősítése és végrehajtásának elfogadása úgy történik, hogy az Ügyfélnek a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre megfelelő e-mailt küld, amely tartalmazza legalább az Eladó nyilatkozatát a Megrendelés átvételéről és annak elfogadásáról. az adásvételi szerződés végrehajtásának és megerősítésének megerősítésére. A fenti e-mail vevő általi kézhezvétele után adásvételi szerződés jön létre az ügyfél és az eladó között.

3.4. A megerősítés, a biztonság és a megkötött adásvételi szerződés tartalmának az Ügyfél számára történő hozzáférhetővé tétele azáltal történik, hogy (1) a jelen szabályzatot közzéteszi az online áruház weboldalán, és (2) elküldi az Ügyfélnek a pontban említett e-mail üzenetet. 3.3.2. A szabályzat közül. Az adásvételi szerződés tartalmát az Eladó Online áruházának informatikai rendszerében rögzítik és biztosítják.

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

4.1. Az Eladó a következő fizetési módokat biztosítja az Ügyfél számára az adásvételi szerződés alapján:

4.1.1. Utánvétes fizetési mód, fizetés a kézbesítéskor.

4.1.2. Fizetés banki átutalással az eladó számlájára.

4.1.2.1. Erste Bank: 11600006-00000000-97090795

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl Przelewy24 oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych Elektronikus fizetések és kártyás fizetések a PayU.pl Przelewy24 és a PayPal.com webhelyeken keresztül - a lehetséges jelenlegi fizetési módokat az online áruház webhelyén, a fizetési módok és a webhelyek információs lapján adják meg. http://www.payu.pl http://www.przelewy24.pl valamint https://www.paypal.com/pl/business

4.1.3.1. Az elektronikus fizetési és fizetési kártyás tranzakciók elszámolása az Ügyfél választása szerint történik a PayU.pl vagy a PayPal.com weboldalon keresztül. Az elektronikus fizetési és fizetési kártyák szolgáltatását a következők nyújtják:

4.1.3.1.1.PayU.pl - PayU S.A. társaság székhellyel Poznańban (székhely: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), bejegyezte az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozóinak Nyilvántartásába 0000274399 szám alatt, a Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda Poznań-ban vezetett nyilvántartási iratokkal. ; részvénytőke teljes összege 4 944 000,00 PLN összegben; ADÓSZÁM: 7792308495 vagy

4.1.3.1.2. Przelewy24.pl - PayPro S.A. társaság székhellyel Poznańban (székhely: ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań), bejegyezték a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás Vállalkozóinak Nyilvántartásába 0000347935 szám alatt, a Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda Poznań-ban vezetett nyilvántartási iratok. ; 5.476.300,00 PLN összegű részvénytőke teljes mértékben befizetve; ADÓSZÁM: 7792369887 vagy

4.1.3.1.3. PayPal.com - PayPal (Európa) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. emelet, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg

4.2. Fizetési határidő :

4.2.1. Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy hitelkártyával történő fizetést választ, az Ügyfél köteles a fizetést az adásvételi szerződés napjától számított 7 naptári napon belül teljesíteni.

4.2.2. Ha az Ügyfél az utánvétes fizetést választja, az Ügyfél köteles a fizetést a kézbesítéskor teljesíteni.

 1. SZÁLLÍTÁS IDEJE ,MÓDJA A MEGRENDELÉS ÁTVÉTELE

5.1. A termék szállítása az Európai Unió tagállamai területén érhető el.

5.2. A termék vevőnek történő szállítása fizetendő, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. A termék szállítási költségeit (beleértve a szállítási, szállítási és postai szolgáltatások díjait) az Ügyfél az Online áruház weboldalán jelzi a szállítási költségekkel kapcsolatos információs fülön és a Megrendelés leadásakor, ideértve azt is, amikor az Ügyfél kifejezi akaratát, hogy az Értékesítés kötelező legyen.

5.3. Az eladó a következő szállítási vagy begyűjtési módszereket biztosítja az Ügyfél számára:

5.3.1. Ingyenes kiszállítás 25000 Ft felett történő vásárláskor, a választott szállítási lehetőségtől függetlenül

5.3.2. Postai csomagküldés - 0 Ft

5.3.3. Szállítás futárral - 0 Ft

5.3.4. Utánvétes csomagküldés -940 Ft

5.4. A Termék vevőnek történő átadásának dátuma legfeljebb 10 munkanap, kivéve, ha a Termék leírásában vagy a Megrendelésnél rövidebb időszakot határoz meg. Különböző szállítási határidővel rendelkező termékek esetében a szállítási dátum a leghosszabb megadott dátum, amely azonban nem haladhatja meg a 10 munkanapot. A termék vevőnek történő eljuttatásának kezdete a következőképpen számítandó:

5.4.1. Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával történő fizetési módot választja - az Eladó bankszámlájának vagy elszámolási számlájának jóváírásától számítva.

5.4.2. Ha az Ügyfél az utánvétes fizetési módot választja - az adásvételi szerződés napjától számítva.

 1. REKLAMACIÓ

6.1. Az Eladó Ügyféllel szembeni felelősségének alapját és terjedelmét, ha az eladott Terméknek fizikai vagy jogi hibája van (szavatosság), az általánosan alkalmazandó törvények határozzák meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (beleértve a Polgári Törvénykönyv 556–576. Cikkét) .

6.2. Az eladó köteles hibátlantermékkel ellátni az ügyfelet.

6.3. A Panaszt az ügyfél benyújthatja :

6.3.1. írásban a következő címre: Obrzeżna 1b/29, 02-691 Warszawa;

6.3.2. elektronikus úton e-mail formájában a következő címre : shop@ladybag.hu

6.4. Javasoljuk, hogy az Ügyfél a panasz leírásában adja meg: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a hiba típusára és időpontjára; (2) követeljen egy módszert, amellyel a termék megfelel az adásvételi szerződésnek, vagy nyilatkozatot tesz az árcsökkentésről vagy az adásvételi szerződésről való elállásról; és (3) a panaszt benyújtó személy elérhetőségei - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Eladó általi elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

6.5. Az Eladó az Ügyfél panaszára haladéktalanul, legkésőbb a benyújtásának napjától számított 14 naptári napon belül válaszol. Ha a vásárló, aki fogyasztó, a jótállás alapján fennálló jogokat gyakorolja, a termék cseréjét vagy a hiba elhárítását kérte, vagy árcsökkentési nyilatkozatot nyújtott be, amelyben meghatározta, hogy mennyivel kell csökkenteni az árat, és az Eladó nem válaszolt kérelemre 14 naptári napon belül úgy ítélik meg, hogy ezt a kérést Eladó elfogadta.

6.6. A garancia alapján fennálló jogokat gyakorló ügyfél köteles a hibás Terméket a következő címre szállítani: Obrzeżna 1b/29, 02-691 Warszawa. Fogyasztó vevő esetén a Termék szállításának költségeit az Eladó viseli. Ha a Termék típusa vagy annak eljuttatási módja miatt a Termék eljuttatása a Vevő, aki fogyasztó, számára rendkívül nehéz lenne, a Vevő köteles a Terméket az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol a termék található.

6.7. A Polgári Törvénykönyv 558. §-a 1. bekezdésének értelmében az Eladónak a Termékre vonatkozó szavatossága alapján fennálló felelőssége kizárt azon Ügyfél felé, aki nem fogyasztó.

 1. A PANASZOK RENDEZÉSÉNEK ÉS A KÖVETELÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK MŰKÖDÉSI MÓDSZEREI, EZEKHEZ AZ ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ SZABÁLYOK HOZZÁFÉRÉSE

7.1. Részletes információ arról, hogy az Ügyfél, aki fogyasztó, bíróságon kívüli eszközökkel élhet a panaszok és jogorvoslatok kezelésében, valamint az ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhetők el : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Van egy kapcsolattartó pont a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökénél (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl vagy írásbeli cím: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varsó ), amelynek feladata többek között a fogyasztóknak nyújtott segítség a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos ügyekben.

7.3. A fogyasztónak a következő lehetőségei vannak a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások alkalmazására: (1) vitarendezés iránti kérelem az állandó fogyasztói választott bírósághoz (további információ: http://www.spsk.wiih.org.pl /); (2) peren kívüli vitarendezés iránti kérelem a Kereskedelmi Felügyelet tartományi felügyelőjéhez (további információ az eladó üzleti tevékenységének helyéért illetékes ellenőr honlapján); és (3) régió (önkormányzati) fogyasztói ombudsman vagy társadalmi szervezet segítsége, amelynek törvényi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (beleértve a Fogyasztói Szövetséget, a Lengyel Fogyasztók Szövetségét). Tanácsot nyújtanak, többek között e-mailben a bilety@dlakonsumentow.pl címen és a 801 440 220-as fogyasztói segélyvonalon (a segélyvonal munkanapokon 8: 00-18: 00 között tart nyitva, kapcsolási díj az üzemeltető tarifája szerint) .

7.4. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található egy online platform a fogyasztók és a vállalkozók közötti uniós szintű viták megoldására (ODR platform). Az ODR platform egy interaktív és többnyelvű weboldal, egyablakos ügyintézéssel az online adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségek vitájának peren kívüli megoldását kereső fogyasztók és vállalkozók számára (további információk maga a platform honlapja vagy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal webhelye: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

8.1. Az a fogyasztó, aki távértékesítési szerződést kötött, 100 naptári napon belül indoklás nélkül és költség nélkül elállhat ettől, kivéve a Szabályzat 8.8 pontjában meghatározott költségeket. A határidő betartásához elegendő az áru átvételétől számított 14 napon belül a nyilatkozatot elküldeni. A szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat benyújtható például:

:

8.1.1. írásban a következő címre: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa;

8.1.2. elektronikus formában a következő e-mailre: shop@ladybag.hu;

8.2. A fogyasztói jogokról szóló törvény 2. melléklete és pontja tartalmazza az elállási űrlap mintapéldáját, valamint A Szabályzat 13. pontja. Ezenkívül elérhető az online áruház webhelyén a "Visszatérés vagy csere" fülön. A fogyasztó használhatja az űrlapsablont, de ez nem kötelező.

8.3. A szerződéstől való elállás idejének kezdete:

8.3.1. olyan szerződésnél, amelynek teljesítése során az Eladó kiadja a Terméket, köteles átruházni tulajdonjogát (pl. Értékesítési Szerződés) - attól, hogy a Terméket a fogyasztó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél birtokába adja, valamint olyan szerződés esetén, amely: (1) sok olyan terméket tartalmaz, amelyeket külön-külön, tételenként vagy részenként szállítanak - az utolsó termék, tétel vagy rész birtokba vételétől kezdve, vagy - az első Termékek birtokba vételétől;

8.3.2. egyéb szerződéseknél – a szerződés dátumtól számítva.

8.4. A távszerződéstől való elállás esetén, a szerződés semmisnek tekintendő.

8.5. Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a fogyasztó szerződésről való elállásáról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszafizetni a fogyasztónak az általa teljesített összes fizetést, beleértve a termék fogyasztónak történő szállításának költségeit is, kivéve a vevő által választott szállítási módból eredő többletköltségeket, mint az Online áruházban elérhető legolcsóbb szokásos kézbesítési mód. A termék elküldéséből eredő szállítási költség nem téríthető vissza. Az eladó a fizetést a fogyasztó által használt fizetési móddal téríti vissza, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy másik visszafizetési módba, amely nem jelent költségeket számára. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Terméket magától a fogyasztótól gyűjtse be, akkor visszatarthatja a fogyasztótól kapott kifizetések visszatérítését mindaddig, amíg a Terméket visszaküldik, vagy a fogyasztó nem igazolja visszaadását, amelyik előbb bekövetkezik.

8.6. A fogyasztó köteles haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 naptári napon belül visszaküldeni a Terméket az Eladónak, vagy átadni az Eladó által átvételre felhatalmazott személynek, kivéve, ha az Eladó felajánlotta hogy maga gyűjtse be a Terméket. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárta előtt visszaküldeni. A fogyasztó visszaküldheti a Terméket a következő címre: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 87E, 87-100 Toruń.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. A fogyasztó felelős a termék értékének csökkenéséért, ha azt olyan módon használja, amely meghaladja a termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket.

8.8. A fogyasztó szerződésből való elállásával kapcsolatos lehetséges költségek, amelyeket a fogyasztó köteles viselni:

8.8.1. Ha a fogyasztó az Internetes áruházban elérhető legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő Termék szállítási módot választott, az Eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztónál felmerülő további költségeket.

8.8.2. A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit

8.8.3. Olyan termék esetében, amely olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése - a fogyasztó kifejezett kérésére - a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt kezdődött, az a fogyasztó, aki ilyen kérelem benyújtása után él a szerződés felmondásának jogával. , köteles fizetni a teljesített szolgáltatásokért a szerződéstől való elállásig. A fizetés összege a nyújtott szolgáltatás terjedelmével arányosan kerül kiszámításra, figyelembe véve a szerződésben megállapított árat vagy díjazást. Ha az ár vagy a díjazás túlzott, az összeg kiszámításának alapja a nyújtott szolgáltatás piaci értéke.

8.9. A távollevői szerződéstől való elállás joga a fogyasztók számára nem áll fenn a szerződésekkel kapcsolatban:

8.9.1. (1) szolgáltatásnyújtás esetén, ha az eladó teljes körűen teljesítette a szolgáltatást a fogyasztó kifejezett beleegyezésével, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy miután az eladó teljesítette a szolgáltatást, elveszíti a jogát elállni a szerződéstől; (2) ha az ár vagy a javadalmazás a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, amelyek felett az Eladónak nincs ellenőrzése, és amelyek a szerződésből való elállás határideje előtt bekövetkezhetnek; (3) amelyben a szolgáltatás tárgya nem előregyártott termék, amelyet a fogyasztó előírásai szerint gyártanak, vagy egyéni igényeinek kielégítésére szolgál; (4) amelyben a szolgáltatás tárgya gyorsan romló vagy rövid eltarthatóságú termék; (5) amelyben a szolgáltatás tárgya egy zárt csomagolásban szállított termék, amelyet a csomag felnyitása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagot a kiszállítás után felbontották; (6) amelyekben a szolgáltatás tárgya olyan termékek, amelyek a szállítás után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más dolgokhoz; (7) amennyiben a szolgáltatás tárgya alkoholos ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésében állapodtak meg, és amelynek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól függ amely felett az Eladónak nincs ellenőrzése; (8) amelyben a fogyasztó kifejezetten kérte az Eladót, hogy jöjjön hozzá sürgős javítás vagy karbantartás céljából; ha az eladó a fogyasztó által kértektől eltérő kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, vagy a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő termékeket nyújt, a fogyasztónak jogában áll elállni a kiegészítő szolgáltatásokkal vagy termékekkel kapcsolatos szerződéstől; (9) amelyben a szolgáltatás tárgya hang- vagy képfelvétel vagy zárt csomagolásban szállított számítógépes szoftver, ha a csomagot a kézbesítést követően nyitották meg; 10. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, az előfizetői szerződések kivételével; (11) nyilvános árverés útján kötötték meg; (12) szálláslehetőségek biztosítása, nem lakossági célokra, áruszállítás, autókölcsönzés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások, ha a szerződés meghatározza a szolgáltatás nyújtásának napját vagy időszakát; (13) tárgyi adathordozón nem rögzített digitális tartalom szállítására, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött a szerződéstől való elállás határideje előtt, és miután az Eladót tájékoztatta az elállási jog elvesztéséről.

8.10. A Szabályzat e 8. pontjában a fogyasztóra vonatkozó rendelkezéseket 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, és az ettől az időponttól megkötött szerződésekre a Szolgáltatást igénybe vevőre vagy a Vállalkozásra is, aki természetes személy a vállalkozásához közvetlenül kapcsolódó szerződést köt, ha: jelen szerződés tartalma jelzi, hogy az adott személy számára nem rendelkezik szakmai jelleggel, különösen az általa végzett üzleti tevékenység tárgyából eredően, amelyet a központi nyilvántartás és a gazdasági tevékenységre vonatkozó információk rendelkezései alapján bocsátottak rendelkezésre.

 1. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szabályzat ezen 9. pontjára és az abban foglalt valamennyi rendelkezésre vonatkozik, és így csak az Ügyfél vagy a Szolgáltatás igénybe vevője számára kötelező, aki nem fogyasztó, és 2021. január 1-jétől, valamint az ettől a naptól kezdődően kötött szerződések esetében sem természetes személy, gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződés, amennyiben a jelen szerződés tartalma azt mutatja, hogy az adott személy számára nem rendelkezik szakmai jelleggel, különösen az általa végzett üzleti tevékenység tárgyából eredő, a rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott a központi nyilvántartás és a gazdasági tevékenységre vonatkozó információk.

9.2. Az Eladónak jogában áll a Megállapodás megkötésétől számított 14 naptári napon belül elállni az Ügyféllel, aki nem fogyasztó. Ebben az esetben az adásvételi szerződéstől való elállás indokolás nélkül történhet, és nem eredményez semmilyen követelést azon vevő részéről, aki nem fogyasztó az eladóval szemben.

9.3. Az Eladónak joga van korlátozni a rendelkezésre álló fizetési módokat, ideértve az előtörlesztés teljes vagy részleges megkövetelését, függetlenül az Ügyfél által választott fizetési módtól és az Adásvételi szerződés megkötésének tényétől.

9.4. A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal és indokolás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás címzettjének megfelelő nyilatkozat megküldésével.

9.5. A Szolgáltató / Eladó felelőssége a Szolgáltatás igénybe vevőjével / Ügyfelével szemben, annak jogalapjától függetlenül, korlátozott - mind egyetlen követelés részeként, mind pedig az összes követelés tekintetében - a fizetett ár összegéig és szállítási költségek az adásvételi szerződés alapján, de legfeljebb ezer zloty összegig. Az előző mondatban említett összegkorlátozás a Szolgáltatás címzettje / Ügyfele által a Szolgáltatóval / Eladóval szemben felhozott összes követelésre vonatkozik, ideértve az Adásvételi szerződés hiányában vagy az Adásvételi Szerződéshez nem kapcsolódó eseteket is. A Szolgáltató / Eladó csak a szerződés megkötésekor kiszámítható tipikus károkért felel a Szolgáltatás címzettjével / Ügyfelével szemben, és az elmaradt haszonért nem felel. Az eladó nem felelős a szállítás késedelméért sem.

9.6. Az Eladó / Szolgáltató és az Ügyfél / Szolgáltatás címzettje között felmerülő vitákat az Eladó / Szolgáltató székhelye felett illetékes bírósághoz kell benyújtani.

 1. A HŰSÉGPROGRAM „LADYBAG CLUB” SZABÁLYZATA A LADYBAG.HU INTERNETES ÁRUHÁZ ÜGYFELEI SZÁMÁRA

10.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

10.1.1. A hűségprogram szervezője Michal Gabryszak, aki GUSTO néven vállalkozást vezet. Michal Gabryszak a gazdasági miniszter által vezetett központi nyilvántartásba és a Lengyel Köztársaság gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatóba bejegyezve: a telephely címe és kézbesítési cím: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, ADÓSZÁM PL9562182494, REGON 340218678, e-mail cím: shop@ladybag.hu, telefonszám: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

10.1.2. Ez a hűségprogram mind a fogyasztóknak, mind a szervezővel termékértékesítési szerződéseket megkötő szervezeteknek szól.

10.1.3. A hűségprogram a Szervező online áruházában szerveződik, amely a http://ladybag.hu/ címen érhető el.

10.2. DEFINCIÓK:

10.2.1. A jelen szabályzatban használt kifejezések jelentései:

10.2.1.1. ÜGYFÉL – (1) teljes cselekvőképességű természetes személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályokban előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; 2. jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképességnek ismer el; - aki részt kíván venni vagy részt vesz a Hűségprogramban.

10.2.1.2.POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV– Ptk. 1964 évi Április 23 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

10.2.1.3. SZERVEZŐ, ELADÓ - Michal Gabryszak GUSTO néven vállalkozást vezet Michal Gabryszak bejegyezte a Lengyel Köztársaság gazdasági nyilvántartásába és gazdasági tevékenységéről szóló központi nyilvántartásba és gazdasági információkért felelős gazdasági miniszter által vezetett nyilvántartásba: : Obrzeżna 1b/29, 02-691 Warszawa, ADÓSZÁM PL9562182494, REGON 340218678, e-mail cím: shop@ladybag.hu, telefonszám: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

10.2.1.4. TERMÉK – olyan árucikk vagy szolgáltatás, melyre az Ügyfél és az Eladó közötti szerződés vonatkozik.

10.2.1.5. HŰSÉGPROGRAM – az Eladó által, a Szabályzatnak megfelelően szervezett Hűségprogram az Ügyfelek részére.

10.2.1.6. SZABÁLYZAT – ezen szabályzat mely a Hűségprogramra vonatkozik.

10.2.1.7. INTERNETES ÁRUHÁZ –internetes áruház, melyet a Szervező elérhetővé tesz a http://ladybag.hu/ web-oldalon a Hűségprogrammal.

10.3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A HŰSÉGPROGRAMBAN

10.3.1. Az Ügyfél a Hűségprogram résztvevője lehet. A hűségprogramban való részvétel önkéntes.

10.3.1.1. Az ügyfél úgy csatlakozhat a hűségprogramhoz, hogy kifejezi azon óhaját, hogy csatlakozzon a hűségprogramhoz, amikor vevőfiókot hoz létre az online áruházban (ehhez jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, amely az oldalon látható az ügyfélszámla regisztrációs űrlapján).

10.3.2. A Hűségprogramban részt vevő ügyfél tényszerűen helyes adatokat köteles megadni. Az ügyfél köteles a megadott adatok megváltozása esetén azokat frissíteni, különösen az Ügyfél számláján keresztül, e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.4. A HŰSÉGPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELELI

10.4.1. A hűségprogram határozatlan ideig érvényes.

10.4.2. A Hűségprogramban részt vevő Ügyfélnek abban az esetben, ha egy vevői számlán kötött adásvételi szerződéseket kötnek egy meghatározott teljes összegért, kedvezményt kapnak minden egyes következő termék megvásárlására az Online áruházban ugyanazon az Ügyfélszámlán.

10.4.3. . Az összeg 4.4 pontból történő kiszámításakor az Ügyfél számláján kötött összes adásvételi szerződés összegét a Hűségprogramhoz való csatlakozás pillanatától kezdve figyelembe veszik.

10.4.4. Kedvezményeket adunk az Ügyfélnek az alábbiak szerint:

10.4.4.1. 3% kedvezmény minden további vásárlás után, miután meghaladta a 30000 Ft összeget az Ügyfél által kötött adásvételi szerződések miatt.

10.4.4.2. minden további vásárlás után, miután meghaladta az 50000 Ft összeget az Ügyfél által kötött adásvételi szerződések miatt

10.4.4.3. 10% kedvezmény minden további vásárlás után, miután túllépte az Ügyfél által kötött adásvételi szerződések 200000 Ft összegét.

10.4.4.4. 15% kedvezmény minden további vásárlás után és -35% új termékek után, miután túllépte az 500000 Ft összeget az Ügyfél által kötött adásvételi szerződéseknél.

10.4.5. A kedvezmény nem vonatkozik a Termék szállítási költségeire.

10.4.7.. A klubkedvezmény automatikusan alkalmazandó a kosárra a későbbi vásárlásokhoz.

10.4.9. A kedvezmény százalékai nem adódnak össze. Az ügyfél minden alkalommal kedvezményben részesül minden vásárlás esetén a 4.4 pontban meghatározott összegben.

10.4.10. Az adásvételi szerződés megkötését követően a Szervező a teljes összeg növekedését könyveli el az Ügyfél által eddig kötött adásvételi szerződések miatt, az Ügyfél számára az Online áruházban található Ügyfélszámláján. Az Ügyfél számláján belül a fenti teljes összeg önellenőrzésének lehetősége mellett az Ügyfél jogosult bármikor információt szerezni a Szervezőtől a fenti teljes összegről - e célból az Ügyfél felveheti a kapcsolatot a Szervezővel, e-mailben a következő címen: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címen: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.5. SZEMÉLYES ADATOK

10.5.1. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelője a Szervező. A személyes adatok feldolgozása a Szabályzat ezen pontjában meghatározott célokból, mértékben és elveken alapul. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Hűségprogram használatához szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása a részvétel megtagadását eredményezi.

 1. 5.2. Az Ügyfél személyes adatainak adminisztrátor általi gyűjtésének célja a Hűségprogram megvalósítása;

10.5.3. Az Ügyfél személyes adatainak feldolgozásának alapja annak a szerződésnek a teljesítése, amelyben az Ügyfél részt vesz, vagy annak megkötése előtt intézkedni kell az ő kérésére.

10.5.4. Minden személynek joga van ellenőrizni az Adminisztrátor adatkészletében szereplő, rá vonatkozó adatok feldolgozását, különös tekintettel arra, hogy: kérje a személyes adatok kiegészítését, frissítését, helyesbítését, ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze azok feldolgozását, vagy törölje azokat, ha vannak ilyenek. hiányosak vagy elavultak, valótlanok vagy a törvény megsértésével gyűjtöttek, vagy már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtötték őket.

10.5.5. A fent említett jogok gyakorlása érdekében megfelelő üzenetet küldhet e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban az Adminisztrátor címére: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.6. A HŰSÉGPTOGRAM TÖRLÉSÉNEK ÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

10.6.1. Az Ügyfél bármikor, indoklás nélkül lemondhat a Hűségprogramban való részvételről azáltal, hogy megfelelő nyilatkozatot küld a Szervezőnek, például e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: cím: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa. A lemondás azonnal hatályos.

10.7. PANASZELJÁRÁS MENETRENDJE

10.7.1. A hűségprogrammal kapcsolatos panaszokat az Ügyfél benyújthatja, például e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.7.2. Javasoljuk, hogy a panasz leírásában minél több információt és körülményt adjon meg a panasz tárgyával kapcsolatban, különös tekintettel a szabálytalanságok típusára és időpontjára, valamint az elérhetőségekre - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz elbírálását Szervező. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

10.7.3. A Szervező válasza a panaszra haladéktalanul, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 14 napon belül megtörténik.

10.8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.8.1. A hűségprogramra alkalmazandó jog a lengyel jog és a lengyel nyelv.

10.8.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot fontos okokból módosítsa, vagyis: törvényi változásokat, amennyiben ezek a változtatások befolyásolják a jelen Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtását. A megváltozott szabályozás kötelező érvényű az Ügyfél számára, ha a Kbt. A Polgári Törvénykönyv 384. és 384. cikke [1], azaz az Ügyfelet megfelelően tájékoztatták a változásokról, és az értesítéstől számított 14 napon belül nem szüntette meg az affiliate programban való részvételt. Abban az esetben, ha a Szabályzat módosítása bármilyen díj bevezetését vonja maga után, a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől. A Szabályzat módosítása nem érinti a már megkötött adásvételi szerződéseket, elnyert Pontokat és Díjakat.

10.8.3. A jelen szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az általánosan alkalmazandó lengyel jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A PROMÓCIÓ FELTÉTELEI Vásároljon pénztárcát, hogy megnézze, mit kaphat

11.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11.1. 1 . A "Vásároljon kézitáskát!" Szervezője Nézze meg, mit nyerhet! " a GUSTO néven vállalkozást vezet-e Michal Gabryszak Michal Gabryszak bejegyezte a Lengyel Köztársaság gazdasági nyilvántartásába és a gazdasági tevékenységekről szóló gazdasági nyilvántartásba, amelyet a gazdaságért felelős miniszter vezetett, és amelynek címe: az üzleti hely címe és a kézbesítési cím: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, ADÓSZÁM PL9562182494, REGON 340218678, e-mail cím: shop@ladybag.hu, telefonszám: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

11.1.2. A jelen Szabályzatban szereplő, az 1.3. Pontban nem meghatározott nagybetűs kifejezéseket és kifejezéseket az Online áruház szabályzatában szereplő definíciójuknak megfelelően kell értelmezni.

11.1.3. Definíciók:

 1. ÜGYFÉL - teljes cselekvőképességű természetes személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályokban előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; jogi személy vagy jóga személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amely a törvény cselekvőképességgel ruházza fel, és amely részt kíván venni vagy veszélyes az Akcióban.

 1. POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 1964 ÁPRILIS 23-i törvénykönyv (Journal of Laws 16, 93. tétel, módosítva)

 1. TERMÉK - az Internetes áruházban elérhető ingó tárgy, amely az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szrződés tárgyát képezi.

 1. AKCIÓ, AKCIÓ "Vásároljon kézitáskát! Nézze meg, mit nyerhet!" - a Szervező által egy szarvas Szabályzatnak megfelelően szervezett promóció.

 1. SZABÁLYZAT - a promóciós szabályzat.

 1. ONLINE ÁRUHÁZ - az Eladó online webáruháza, amely a www.ladybag.hu címen érhető el, amelyben az Akciót szervezik.

 1. SZERVEZŐ, ELADÓ, IGAZGATÓ - Michal Gabryszak GUSTO néven vállalkozást vezet Michal Gabryszak bejegyezte a Lengyel Köztársaság gazdasági miniszter által vezetett központi nyilvántartásába és a Lengyel Köztársaság gazdasági tevékenységével kapcsolatos információkba, amelynek: és a kézbesítés címe: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, ADÓSZÁM PL9562182494, REGON 340218678, e-mail cím: shop@ladybag.hu, telefonszám: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

 1. ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS - az Ügyfél és az Eladó között az Internetes áruházban kötött vagy megkötött Termék adásvételi szerződés.

11.2. PROMÓCIÓS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

11.2.1. Az online áruház bármely vevője részt vehet az akcióban.

11.2.2. A promócióban való részvétel feltétele az, hogy az Ügyfél megvásárolja az Online áruházban erszényes Terméket.

11.3. PROMÓCIÓ FELTÉTELEI

11.3.1. Az akció határozatlan ideig érvényes

11.3.2. A promóció abból áll, hogy 50% -kal (ötven százalékkal) csökkentik annak a terméknek az árát, amely cipő, pénztárca vagy kiegészítő tartozék az eladó által a promócióban való részvétel feltételeinek megfelelő vevővel kötött adásvételi szerződés hatálya alá. Az ár a következő módok egyikével csökken:

 1. Egy erszényes termék és egy cipő / pénztárca / kiegészítő termék egyidejű vásárlása esetén a cipő / pénztárca / kiegészítő termék ára automatikusan csökken a megrendelés leadásának szakaszában a a megrendelőlapot, mielőtt az Ügyfél megerősíti a megrendelést.
 2. Ha csak az erszényes terméket vásárolja meg, akkor az Ügyfél egyedi egyszeri kedvezménykódot kap, amelyet az Ügyfél által a Megrendeléskor megadott e-mail címre, és felugró ablakon keresztül küldenek. véglegesítve a Rendet.
 3. A visszatérítési kód feljogosítja az Ügyfelet arra, hogy egyszeri vásárlással egyszeri kedvezményben részesüljön a Ladybag.hu áruház bármely termékének adásvételi szerződéséből, a Termék értékének (a termék értékének) 30% -ában. Az adásvételi szerződés nem tartalmazza a szállítási költségeket - a kedvezmény nem vonatkozik rájuk). A kedvezmény vásárló általi felhasználása nem függ az adásvételi szerződés értékétől.
 4. Az árengedménykód beváltásához az Online áruházban történő megrendeléskor írja be a kapott kódot a "Visszatérítési kód" mezőbe, és kattintson a "Kód megerősítése" mezőre. Az árengedmény kód nem váltható készpénzre, hanem csak a Az ügyfél egyszeri kedvezményben részesül, amiről a pontban említettek A Szabályzat 3.2. És 3.3.

11.3.3. Az akciót nem kombinálják más, az Internetes áruházban elérhető más kedvezménykódokból eredő Termékár-csökkentésekkel és a Hírlevélre való feliratkozásból származó promóciókkal. Az akciót más akciókkal kombinálják, amelyek a termék árának csökkentését jelentik minden vásárló számára.

.

11.4. SZEMÉLYES ADATOK

.11.4.1. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelője a Szervező. A személyes adatok feldolgozása a Szabályzat e szakaszában meghatározott célokból, terjedelemben és elveken alapul.

11.4.2. A személyes adatok megadása önkéntes, de a promóció kihasználásához szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása a részvétel megtagadását eredményezi.

11.4.3. Az Ügyfél személyes adatainak adminisztrátor általi gyűjtésének célja az Akció megvalósítása.

11.4.4. Az Ügyfél személyes adatainak feldolgozásának alapja annak a szerződésnek a teljesítése, amelyben az Ügyfél részt vesz, vagy annak megkötése előtt intézkedni kell az ő kérésére.

11.4.5. Minden személynek joga van ellenőrizni az Adminisztrátor adatkészletében szereplő, rá vonatkozó adatok feldolgozását, különös tekintettel arra, hogy: kérje a személyes adatok kiegészítését, frissítését, helyesbítését, ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze azok feldolgozását, vagy törölje azokat, ha vannak ilyenek. hiányosak vagy elavultak, valótlanok vagy a törvény megsértésével gyűjtöttek, vagy már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtötték őket. A fent említett jogok gyakorlása érdekében megfelelő üzenetet küldhet e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban az Adminisztrátor címére: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

11.5. PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK FELMONDÁSA

11.5.1. 11.5.1. Az Ügyfél bármikor, indoklás nélkül elállhat a promócióban való részvételtől, ha megfelelő nyilatkozatot küld a Szervezőnek, különösen e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa. A lemondás azonnal hatályos.

11.6. PANASZELJÁRÁS MENETRENDJE

11.6.1. Az Akcióval kapcsolatos panaszokat az Ügyfél benyújthatja, például e-mailben a következő címre: shop@ladybag.hu vagy írásban a következő címre: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

11.6.2. Javasoljuk, hogy a panasz leírásában minél több információt és körülményt adjon meg a panasz tárgyával kapcsolatban, különös tekintettel a szabálytalanságok típusára és időpontjára, valamint az elérhetőségekre - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz elbírálását Szervező.

11.6.3. A Szervező a panaszra haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül válaszol.

11.7. VÉGSŐ RENDELKEZÉS

11.7.1. Az alkalmazandó jog a lengyel jog.

11.7.2. A jelen szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és a lengyel törvény egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. A LADYBAG.HU WEBÁRUHÁZBAN AZ "AJÁNDÉKKÁRTYA" PROMÓCIÓ FELTÉTELEI ÉS FELTÉTELEI

12.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12.1. 1. A "GIFTKÁRTYA" promóció szervezője a Gusto cég, amely be van jegyezve a Lengyel Köztársaság gazdasági minisztere által vezetett, a gazdasági tevékenységek és információk központi nyilvántartásába, amelynek címe: székhely és szállítási cím: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varsó, ADÓSZÁM 9562182494, REGON 340218678, e-mail cím: shop@ladybag.hu, telefonszám: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben előforduló és az 1.3. pontban nem meghatározott valamennyi nagybetűs kifejezés és kifejezés az Internet Shop szabályzatában szereplő meghatározásuknak megfelelően értendő.

12.1.3. Fogalommeghatározások:

VEVŐ - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, illetve az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, akinek a jogszabály jogképességet biztosít, és aki részt kíván venni vagy részt vesz az Akcióban.

Polgári Törvénykönyv - az 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a Hivatalos Lap 16. számának módosított 93. pontja).

TERMÉK - a webáruházban elérhető ingóság, amely a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés tárgyát képezi.

AJÁNDÉKKÁRTYA - a Szervező által a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban szervezett promóció.

MEGSZÜNTETÉS - a promóció jelen Általános Szerződési Feltételek.

INTERNETBOLT - az Eladó online boltja, amely a www.ladybag.hu címen érhető el, ahol a Promóciót szervezik.

SZERVEZŐ, ELADÓ, ADMINISZTRÁTOR - a Lengyel Köztársaság gazdasági minisztere által vezetett, a gazdasági tevékenységről és információkról vezetett központi nyilvántartásba bejegyzett Gusto cég, amelynek címe: székhelye és szállítási címe: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varsó, ADÓSZÁM 9562182494, REGON 340218678, e-mail címe: shop@ladybag.hu, telefonszáma: 536-019-908 és faxszám: 056-644-77-64.

ELADÁSI SZERZŐDÉS - a Vevő és az Eladó között a Webáruházban megkötött vagy megkötött termékértékesítési szerződés.

12.2 AZ AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

12.2.1 A Promócióban részt vehet a Webáruház bármely, Ajándékkártyával rendelkező Vásárlója.

12.2.2 A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Vásárló az Ajándékkártya elektronikus kódjának felhasználásával terméket vásároljon az Online Shopban.

12.3 A PROMÓCIÓ FELTÉTELEI

12.3.1. A promóció határozatlan ideig érvényes.

12.3.2. A Promóció az Ügyfél által vásárolt Ajándékkártyáról egy elektronikus kód beviteléből áll. Az elektronikus kód beváltásához a Vásárlónak a Webáruházban történő rendelés leadásakor a kapott kódot be kell írnia a "Kedvezménykód" mezőbe, majd a "Kód megerősítése" mezőre kell kattintania.

12.3.3. Az Akció nem vonható össze a Termék árából az Online Shopban elérhető egyéb kedvezménykódokból eredő egyéb árcsökkentésekkel, valamint a Hírlevélre való feliratkozásból eredő akcióval. Az Akció halmozható a Termék árának minden vásárló számára történő csökkentésével járó egyéb akciókkal és a hűségprogrammal.

12.4 SZEMÉLYES ADATOK

12.4.1 A jelen szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggésben kezelt személyes adatok kezelője a Szervező. A személyes adatok kezelése a Szabályzat ezen szakaszában megjelölt célokból, mértékben és elvek alapján történik.

12.4.2. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a Promócióban való részvételhez szükséges személyes adatok megadásának elmulasztása a Promócióban való részvétel megtagadását eredményezi.

12.4.3 Az Ügyfél személyes adatainak a Rendszergazda általi gyűjtésének célja a Promóció megvalósítása.

12.4.4 Az Ügyfél személyes adatainak kezelésének alapja az olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az Ügyfél szerződő fél, vagy az Ügyfél kérésére az ilyen szerződés megkötését megelőzően tett intézkedés.

12.4.5 Minden személynek joga van ellenőrizni a rá vonatkozó, az Adatkezelő adatnyilvántartási rendszerében szereplő adatok kezelését, és különösen joga van: követelni az adatok kiegészítését, frissítését, helyesbítését, ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vagy törlését, ha azok hiányosak, elavultak, valótlanok vagy a törvény megsértésével gyűjtöttek, vagy ha azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez gyűjtötték őket. A fent említett jogok gyakorlása érdekében a vonatkozó üzenetet e-mailben küldheti el a shop@ladybag.hu címre, vagy írásban az Adminisztrátor címére: 1F/117 Obrzeżna St., 02-691 Varsó.

12.5 A PROMÓCIÓBÓL VALÓ KILÉPÉS FELTÉTELEI ÉS FELTÉTELEI

12.5.1. A Vásárló bármikor, indoklás nélkül lemondhat a Promócióról a Szervezőnek küldött megfelelő nyilatkozatával, különösen e-mailben a shop@ladybag.hu címen, vagy írásban az alábbi címen: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varsó. A lemondás azonnal hatályba lép.

12.6 PANASZTÉTELI ELJÁRÁS

12.6.1. A Promócióval kapcsolatos panaszokat a Vevő például e-mailben a shop@ladybag.hu címre, vagy írásban az alábbi címre küldheti el: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varsó.

12.6.2. Ajánlott, hogy a panasz leírása a lehető legtöbb információt és körülményt tartalmazza a panasz tárgyával kapcsolatban, különösen a szabálytalanság típusát és előfordulásának időpontját, valamint az elérhetőségeket - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Szervező általi feldolgozását.

12.6.3. A Szervező a panaszra haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül válaszol.

12.7 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.7.1 A lengyel jog az irányadó.

12.7.2 Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

13. VÉGSŐ RENDELKEZÉS

13.1. Az online áruházon keresztül kötött megállapodásokat lengyel nyelven kötik meg.

13.2. A szabályzat módosítása:

13.2.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot fontos okokból módosítsa, vagyis: törvényi változások; a fizetési és kézbesítési módok megváltoztatása - olyan mértékben, amennyiben ezek a változások befolyásolják a jelen szabályzat rendelkezéseinek végrehajtását

13.2.2. A jelen Szabályzat alapján folyamatos szerződések megkötése esetén (pl. Elektronikus Szolgáltatások nyújtása - Számla) a módosított szabályzat a Szolgáltatást igénybe vevőt kötelezi, ha a Kbt. A Polgári Törvénykönyv 384. és 384. cikke [1], azaz a Szolgáltatás igénybevevőjét megfelelően tájékoztatták a változásokról, és a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül nem mondott fel szerződést. Abban az esetben, ha a Szabályzat módosítása bármilyen új díj bevezetését vagy a meglévő díjak növekedését vonja maga után, a Szolgáltatás igénybe vevője, aki fogyasztó, jogosult elállni a szerződéstől.

13.2.3. A folyamatos szerződésektől eltérő szerződések (pl. Adásvételi szerződés) megkötése esetén a jelen Szabályzat alapján a Szabályzat módosításai semmilyen módon nem sértik a Szolgáltatás címzettjeinek / Ügyfeleinek megszerzett jogait a dátum előtt. a Szabályzat módosításainak hatálybalépése, különösen a Szabályzat módosításai nem lesznek hatással a már leadott vagy leadott Megrendelésekre és a megkötött, végrehajtott vagy teljesített Értékesítési megállapodásokra.

13.3. A jelen szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel törvény általánosan alkalmazandó rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen: a Polgári Törvénykönyvet; az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (Journal of Laws 2002, 144. szám, 1204. tétel, módosítva); A fogyasztói jogokról szóló törvény; és az általánosan alkalmazandó jog egyéb vonatkozó rendelkezései.

13. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS SABLONJA (A FOGYASZTÓI JOGOKRÓL szóló 2. SZ. MELLÉKLET)

Elállási űrlap mintája

(ezt az űrlapot csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el akar állni a szerződéstől)

- Címzett:

Michal Gabryszak GUSTO

ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa

Ladybag.hu

shop@ladybag.hu

- Én / mi (*) ezúton tájékoztatjuk / tájékoztatjuk (*) az adásvételi szerződésből való elállásomról az alábbiak szerint

dolgok (*) a következő tárgyak szállítására vonatkozó szerződés (*) konkrét munkára vonatkozó szerződés, amely a következő dolgok elvégzését foglalja magában

a következő szolgáltatás nyújtása (*)

- A szerződés megkötésének dátuma (*) / nyugta (*)

- A fogyasztó (k) neve és vezetékneve

- A fogyasztó (k) címe

- A fogyasztó (k) aláírása (csak akkor, ha az űrlapot papír formában küldik el)

- Dátum

(*) A nem kívánt törlendő.

 • cz
 • ro
 • sk
You can find Ladybag.hu at GLAMI.hu